บริการ

การเติมเงิน

เติมเงินแล้วเงินไม่ปรากฏในบัญชีเพย์สบาย ควรทำอย่างไร

อีเมล์พร้อมแนบหลักฐานการทำรายการมาที่ support@paysbuy.com โดยระบุรายละเอียดการทำรายการดังนี้
- วันที่ทำรายการ
- หลักฐานการทำรายการของแต่ละช่องทางที่ทำรายการ โดย fax มาที่ 02 160 5462 หรือ scan และแนบเป็นไฟล์มาที่ support@paysbuy.com

+ ทำรายการผ่านเครื่อง ATM          หลักฐานที่ต้องแนบ สลิปการทำรายการ
+ ทำรายการผ่านทางโทรศัพท์          หลักฐานที่ต้องแนบ ปรับสมุดบัญชีธนาคารและ fax เฉพาะหน้าที่เกิดรายการ
+ ทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง          หลักฐานที่ต้องแนบ หน้ารายงานการทำรายการ

- ระบุจำนวนเงินที่ทำรายการ
- ช่องทางการทำรายการ
- เลขบัญชีธนาคารที่คุณทำรายการ
- ระบุ PSBId ของบัญชีเพย์สบายของคุณ
- เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ