บริการ

เติมเงินด้วยรหัสชำระเงิน (Paycode)

วิธีการเติมเงินด้วยตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

1. Log in เข้าเพย์สบาย เลือกเมนู “เติมเงินเข้าเพย์สบาย”

2. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม (สามารถเติมเงินได้สูงสุด 20,000 บาท / รายการ / วัน)

3. เลือกช่องทางการเติมเงิน และกด "ตกลง"

4. นำรหัส PAYCODE 12 หลักไปชำระเงินที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ

รายละเอียดหน้าจอการเติมเงินด้วยตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

1. เสียบบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย พร้อมใส่รหัส 4 หลัก

2. เลือกเมนู บริการอื่นๆ

3. เลือกเมนู ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ

4. เลือกเมนู สินค้าและบริการ

5. เลือกเมนู เพย์สบาย

6. เลือกประเภทของบัญชีออมทรัพย์

7. กรอกรหัส PAYCODE 12 หลักที่ได้จากระบบเพย์สบาย และกรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม และกดเมนู ถูกต้อง

8. ระบบทำการประมวลผลการเติมเงิน

ตัวอย่างหน้าจอรายการสำเร็จ