บริการ

เติมเงินด้วยรหัสชำระเงิน (Paycode)

วิธีการเติมเงินด้วยตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1. Log in เข้าเพย์สบาย เลือกเมนู “เติมเงินเข้าเพย์สบาย”

2. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม (สามารถเติมเงินได้สูงสุด 20,000 บาท / รายการ / วัน)

3. เลือกช่องทางการเติมเงิน และกด "ตกลง"

4. นำรหัส PAYCODE 12 หลักไปชำระเงินที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ

รายละเอียดหน้าจอการเติมเงินด้วยตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1. เสียบบัตร ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมใส่รหัส 4 หลัก

2. เลือกเมนูเติมเงินมือถือ/ซื้อค่าโทร

3. เลือกเมนู Others

4. เลือกเมนู PAYSBUY

5. เลือกประเภทของบัญชีที่ต้องการหักเงิน

6. กรอกรหัส PAYCODE 12 หลักที่ได้จากระบบเพย์สบาย และกดเมนู Correct

7. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม และกดเมนู Correct

8. ระบบทำการประมวลผลการเติมเงิน

ตัวอย่างหน้าจอรายการสำเร็จ

ตัวอย่างหน้าจอรายการไม่สำเร็จ ลูกค้าต้องทำรายการใหม่อีกครั้ง