ติดต่อเพย์สบาย

ที่อยู่

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

PASYBUY Call Center:

02-202-8222 (ทุกวัน 24 ชั่วโมง)

อีเมล์

support@paysbuy.com

PAYSBUY Support Center