ช่วยเหลือ

บริการรับชำระเงินผ่านช่องทาง Alipay

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านช่องทาง Alipay

1.    เลือกช่องทางการชำระเงิน Alipay

2.    ลูกค้าเลือกชำระเงินได้ 2 วิธี 2.1  ผ่าน Alipay App โดยการ  Scan QR code  จากหน้าเว็บ

2.2  เข้าสู่ระบบ Alipay เพื่อชำระเงิน

3.    Alipay แจ้งผลการชำระเงิน

4.    Paysbuy แจ้งผลการชำระเงิน