ช่วยเหลือ

การถอนเงิน

กำหนดรูปแบบถอนเงินอัตโนมัติ

Auto Withdraw

เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจสามารถตั้งถอนเงินอัตโนมัติล่วงหน้า โดยสามารถกำหนดเป็นทุกวันที่ 1, 16 และ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน โดยยังสามารถทำการถอนเงินตามปกติได้หากต้องการ
- กำหนดให้เฉพาะอีเมล์หลักเท่านั้นเป็นผู้กำหนดฟังก์ชันนี้ได้เท่านั้น
- ระบบสามารถทำรายการเพียง 1 รายการต่อครั้ง โดยจะเป็นยอดเงินที่สามารถถอนได้ (Withdrawal Amt) สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ
- ใช้เวลา 3 วันทำการเหมือนการถอนเงินปกติ
auto withdraw setting auto withdraw editting auto withdraw cancelling
การกำหนดการถอนเงินอัตโนมัติ (Auto Withdraw Setting)
1. คลิกเลือกที่ ข้อมูลการเงิน เลือก กำหนดถอนเงินอัตโนมัติ


2. กำหนดรูปแบบถอนเงินอัตโนมัติ เช็คที่กล่องเพื่อกำหนดรูปแบบการถอนอัตโนมัติ


3. กำหนดรูปแบบการถอนอัตโนมัติ


4. จากนั้นระบบกำหนดให้ใส่รหัสยืนยัน (PIN Code) ให้ถูกต้อง (หากใส่ผิด 3 ครั้งท่านต้องส่งเพื่อเอกสารขอรหัสใหม่) เลือก ยืนยัน


5. ระบบแจ้งเตือนเพื่อให้กลับไปยืนยันการกำหนดรูปแบบถอนเงินอัตโนมัติ อีกครั้งที่อีเมล์ คลิกต่อไปจะกลับสู่หน้าแรก


6. พบอีเมล์แจ้ง การกำหนดรูปแบบการถอนเงินอัตโนมัติ และเลขที่บัญชีธนาคาร ต้องทำการยืนยัน โดยคลิกคำว่า คลิกที่นี่


7. จะปรากฎหน้าเพื่อตอบการยืนยันการกำหนดการถอนเงินอัตโนมัติอีกครั้ง
ตอบ ใช่ ระบบกำหนดการถอนเงินอัตโนมัติ
ตอบ ไม่ ระบบไม่กำหนดการถอนเงินอัตโนมัติให้ และกลับสู่หน้าแรก


8. กรณีนี้ตอบใช่ คลิก ต่อไป ระบบจะกลับสู่หน้าแรก


9. ตรวจสอบรูปแบบการถอนเงินอัตโนมัติที่ท่านเลือก โดยคลิกเลือกที่ ข้อมูลการเงิน เลือก กำหนดถอนเงินอัตโนมัติ


10. ปรากฎรูปแบบการถอนเงินอัตโนมัติ


* กรณีไม่ได้ยืนยันการกำหนดถอนเงินอัตโนมัติที่อีเมล์ และต้องการยกเลิกการกำหนดถอนเงินอัตโนมัติ:

1. คลิกเลือกที่ ข้อมูลการเงิน เลือก กำหนดถอนเงินอัตโนมัติ


2. สามารถยกเลิกโดยคลิกเลือก ยกเลิกการตั้งค่า


3. จากนั้นระบบกำหนดให้ใส่รหัสยืนยัน (PIN Code) ให้ถูกต้อง
(หากใส่ผิด 3 ครั้งท่านต้องส่งเพื่อเอกสารขอรหัสใหม่)
เลือก ใช่ ระบบจะทำการยกเลิกให้พร้อมแจ้งอีเมล์ให้ทราบ
เลือก ไม่ กลับสู่หน้าแรก


กรณีเลือก ใช่ เพื่อทำรายการต่อปรากฎข้อความแจ้งการยกเลิกรูปแบบถอนเงินอัตโนมัติเรียบร้อย


4. จะได้รับอีเมล์แจ้งยกเลิกการตั้งค่ารูปแบบถอนเงินอัตโนมัติ