ช่วยเหลือ

การถอนเงิน

ทำอย่างไรเมื่อเงินที่ถอนยังไม่เข้ามายังบัญชีธนาคารหลังจาก 3 วันผ่านไปแล้ว

- คุณควรแน่ใจว่าได้ทำการ "กดยืนยัน" การสั่งถอนในอีเมล์หลักเรียบร้อยแล้ว
- ปกติระยะเวลาการดำเนินการหลังการ "ยืนยันการสั่งถอน" คือ 3 วันทำการ แต่หากติดวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด
  นักขัตฤกษ์ต่างๆ ระบบจะดำเนินการในวันทำการถัดไป
- ธนาคารเจ้าของบัญชีของคุณอาจมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิค เราจะแจ้งคุณถึงสาเหตุของความล่าช้าในทันทีที่เราได้รับการแจ้ง
  จากทางธนาคาร
** หมายเหตุ : สำหรับบัญชีเพย์สบายที่ทำรายการถอนเงินครั้งแรกอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 3 วันทำการ