ช่วยเหลือ

การถอนเงิน

เพย์สบายจำกัดวงเงินในการถอนเงินหรือไม่

- บัญชีประเภทบุคคล มีวงเงินในการถอนต่อเดือนดังนี้
  - สมัครเข้ามาครั้งแรกจะได้วงเงินการถอน 10,000 บาท
  - เมื่อทำการ อัพเกรด เป็นบัญชีประเภทแสดงตน โดยการ อัพโหลด สำเนาบัตรประชาชนเข้ามายังบัญชีเพย์สบาย วงเงินการถอนต่อเดือนจะได้รับการปรับเป็น 20,000 บาทต่อเดือน
  - หากต้องการมากกว่า 20,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท การขอเพิ่มวงเงินการถอนต่อเดือน จำเป็นที่บัญชีเพย์สบายของท่านจะต้องมีประวัติธุรกิรรมอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปจึงสามารถทำการขอเพิ่มวงเงินได้ แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องการถอนเงินที่มียอดมากกว่าวงเงินการถอนให้ทำการส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
    1. สำเนาบัตรประชาชนหน้า-หลัง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    2. หน้าแรกของบัญชีเงินฝากที่เพิ่มเข้าไว้กับบัญชีเพบ์สบาย
ส่งเอกสารเพิ่มเติมที่อีเมล์ support@paysbuy.com หรือผ่านหมายเลขแฟกซ์ 02-1605462
การขอเพิ่มวงเงินการถอน รบกวนรอให้บัญชีเพย์สบายของท่านมียอดเงินรออยู่ก่อน เพื่อความสะดวกในการพิจารณา
- บัญชีประเภทธุรกิจ สามารถถอนเงินได้แบบไม่จำกัดวงเงิน