ช่วยเหลือ

สั่งถอนเงิน

ขั้นตอนการสั่ง “ถอนเงิน” จากบัญชีเพย์สบายไปยังบัญชีธนาคาร
1. เข้าสู่บัญชีเพย์สบายด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนกับเพย์สบายไว้
2. เลือกเมนูหลัก “ธุรกรรมการเงิน” เลือกเมนูย่อย “ถอนเงินจากเพย์สบาย” - เลือกเมนูหลัก “ธุรกรรมการเงิน” เลือกเมนูย่อย “ถอนเงินจากเพย์สบาย”

3. เลือกบัญชีธนาคารที่ทำการผูกไว้แล้ว จากนั้นกรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอนและคลิกปุ่ม "ถอนเงิน"

4. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด และคลิกปุ่ม “ถัดไป”

5. เมื่อร้านค้าตรวจสอบรายการถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม "ต่อไป" "

6. ระบบจะส่งคำสั่งไปยังอีเมลที่สมัครไว้ (Primary E-Mail) เพื่อยืนยันการถอนเงินอีกครั้ง