ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

บัญชีเพย์สบายประเภทบุคคล และประเภทธุรกิจแตกต่างกันอย่างไร

- บัญชีประเภทบุคคล สามารถรับ-ส่งเงินผ่านบัญชีเพย์สบาย ด้วยกันได้เท่านั้น และมีวงเงินในการถอนต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

- บัญชีประเภทธุรกิจ สามารถรับ-ส่งเงินผ่านบัญชีเพย์สบาย และบัตรเครดิตได้ และยังสามารถถอนเงินได้แบบไม่จำกัดวงเงินอีกด้วย