ช่วยเหลือ

การถอนเงิน

สถานะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินภายในหน้าประวัติธุรกรรมมีความหมายว่าอย่างไร

* อยู่ระหว่างดำเนินการ - คำขอถอนเงินของคุณได้ถูกดำเนินการแล้ว
* สำเร็จ - ธนาคารเจ้าของบัญชีได้รับเงินแล้ว สถานะดังกล่าวจะปรากฎภายใน เวลา 2-3 วันทำการหลังจากที่คุณเริ่มทำรายการ
   การถอนเงิน
* ถูกปฎิเสธ - ธนาคารเจ้าของบัญชีของคุณได้ปฎิเสธการรับเงิน ยอดเงินที่คุณถอนจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีเพย์สบายของคุณ