ช่วยเหลือ

การเรียกชำระเงิน

เรียกชำระเงินคืออะไร

บริการเรียกชำระเงิน เป็นบริการเรียกชำระเงินจากบุคคลอื่นด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เพียงมีอีเมล์ และระบุจำนวนเงินที่ต้องการเรียกชำระเงิน ก็สามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้า/บุคคลอื่นได้ ผู้ถูกเรียกชำระเงินจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือน รวมทั้งคำแนะนำในการชำระเงิน สำหรับผู้ชำระเงินสามารถขำระเงินผ่านบริการเพย์สบาย ตามช่องทางต่างๆ ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมการเงิน” >> “เรียกชำระเงิน2. เลือกเรียกชำระเงินจาก “บุคคล” หรือ “กลุ่มบุคคล” กรอกข้อมูลของผู้ถูกเรียกชำระเงิน และร้านค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้3. ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องหรือไม่และยืนยันการเรียกชำระเงินโดยคลิกปุ่ม “ต่อไป”4. หลังจากยืนยันการเรียกชำระเงินแล้ว ระบบ PAYSBUY จะส่งอีเมลเพื่อเรียกชำระเงินไปถึงผู้ถูกเรียกชำระเงินดังกล่าว ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป” เพื่อกลับไปสู่หน้าบัญชี PAYSBUY5. ตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมที่หน้าประวัติธุรกรรม