ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

การทำธุรกรรมผ่านบริการเพย์สบายปลอดภัยหรือไม่

บริการเพย์สบายมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเพย์สบาย ใช้เทคโนโลยี SSL ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ทันสมัยที่สุดในการปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ ทำให้ระบบของเรามีความปลอดภัยเทียบเท่ากับระบบธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วไป นอกจากนี้ขณะที่คุณทำการโอนเงินไปยังผู้รับเงินปลายทาง ผู้รับเงินจะไม่สามารถเห็นข้อมูลด้านการเงินของคุณ อาทิ ข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นความลับส่วนบุคคล คุณจึงไว้วางใจได้เมื่อต้องทำการชำระเงินให้แก่บุคคลที่คุณไม่รู้จักผ่านเพย์สบาย