ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

การทำธุรกรรมต่างๆ กับเพย์สบายมีความเป็นส่วนตัวหรือไม่

เพย์สบายให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างที่สุด เมื่อคุณทำการส่งหรือเรียกชำระเงินด้วยบริการเพย์สบาย ข้อมูลที่จะปรากฎ คือที่อยู่อีเมล์ของคุณเท่านั้น ผู้อื่นจะไม่สามารถเห็นข้อมูลด้านการเงินใดๆ อาทิเช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคารเป็นต้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”