ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

กรณีขอใช้ 1 Account กับหลายเว็บไซต์

ร้านค้าสมาชิกสามารถใช้ 1 Account เชื่อมต่อกับหลายเว็บไซต์ได้ แต่เมื่อรายการชำระเงินเกิดขึ้นทางร้านค้าสมาชิกอาจจะไม่ทราบว่ารายการชำระเงินนั้นเป็นของเว็บไซต์ใด หากร้านค้าต้องการเชื่อมต่อกับหลายเว็บไซต์ ทางร้านค้าจะต้องส่งหลักฐานความเป็นเจ้าของโดเมนทุกเว็บไซต์ให้ทางเพย์สบาย สำหรับเว็บไซต์สำเร็จรูปจะใช้ 1 Account ต่อ 1 เว็บไซต์เท่านั้น