ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

การเรียกดูรายงานประวัติธุรกรรม

1.  Log in สู่บัญชีเพย์สบาย และเลือกเมนู “ประวัติธุรกรรม”.

2.  เลือกดูรายละเอียดของรายการที่ต้องการทราบ .

3.  คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อระบุข้อมูลเฉพาะที่ร้านค้าต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา” ด้านล่างข้อมูลอีกครั้ง.

4.  เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด.5.  รอระบบดำเนินการประมาณ 5-15 นาที จากนั้นเลือกเมนู “รายการดาวน์โหลด” .
ตัวอย่าง การเรียกดูรายงานประวัติธุรกรรม Excel format. Click here