ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

กรณีลืมรหัสยืนยัน PIN Code

การตั้งค่ารหัสยืนยัน (PIN Code) ใหม่ กรณีลืมรหัสยืนยัน (PIN Code) มี 2 วิธี (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

1. หากลืมรหัสยืนยัน PIN Codeให้ทำการส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีเพย์สบาย ส่งมาที่แฟกซ์ 02-1605462 หรือผ่านทางอีเมล์ support@paysbuy.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งการตั้งค่ารหัสยืนยัน PIN Code ใหม่ทางอีเมล์ของคุณ

2. คลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสยืนยัน PIN Code
ตัวอย่างการส่งเงิน ต้องมีการใส่รหัสยืนยัน PIN Code


- กรอกอีเมล์ที่ใช้ทำการสมัครเปิดบัญชีเพย์สบาย


- ทางเพย์สบายจะทำการส่ง Link ไปยังอีเมล์เพื่อให้คุณตอบคำถามที่คุณเคยกรอกข้อมูลตอนที่สมัครเข้ามา

- เมื่อตอบคำถามเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม “ต่อไป”
- หากคำตอบถูกต้อง ระบบจะส่งการตั้งค่ารหัสผ่านให้ใหม่ทางอีเมล์ คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์เพื่อทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ทันที