ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

ยังไม่ได้เปิดบัญชีเพย์สบาย แต่ทำไมในใบ Statement บัตรเครดิตถึงมีรายการการชำระเงินที่ไม่ได้ทำ

เนื่องจากเพย์สบายเป็นระบบรับชำระเงินออนไลน์ให้กับร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซด์ต่างๆ ดังนั้นเมื่อมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตจะแสดงรายการที่มีการหักเงินโดยเพย์สบาย กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเพย์สบาย เพื่อให้ทางเจ้าหน้าทีตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้น (ผ่านหน้า 'ติดต่อเรา') ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะติดต่อกลับคุณทันทีที่ได้รับแจ้ง