ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

การเปลี่ยนอีเมล์ รับเงินต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมลรับเงิน
1.  ร้านค้าสมาชิกจะต้องแจ้งทางเพย์สบายโดยส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งกลับมาที่บริษัท เพย์สบาย จำกัด ทางไปรษณีย์
2.  ร้านค้าสมาชิกทำการแก้ไขการเชื่อมต่อระบบโดยเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เชื่อมต่อระบบ
ขั้นตอนการตั้ง อีเมล์หลัก อีเมล์รอง อีเมล์รับเงิน

1.  Login สู่บัญชีเพย์สบายด้วยอีเมลหลัก เลือก ข้อมูลส่วนตัว > เลือก ที่อยู่อีเมล หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า สมาชิกมีอีเมลในบัญชีเพย์สบายกี่อีเมล และอีเมลหลักที่สมาชิกใช้อยู่คืออีเมลอะไร


2.  เลือกอีเมลที่ต้องการตั้งให้เป็นอีเมลหลัก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตั้งเป็นอีเมลหลัก


3.  ระบบจะถามคุณแน่ใจหรือไม่ในการเปลี่ยนอีเมลหลัก หากแน่ใจ คลิก “ใช่” หรือ หากต้องการยกเลิก คลิก “ไม่”


4.  เมื่อคลิก “ใช่” ระบบจะส่งอีเมลไปที่อีเมลหลักเดิม จากนั้นคลิกตามลิ้งค์ที่ระบุในอีเมลเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงตัวอย่าง อีเมลยืนยันการเปลี่ยนแปลงอีเมลหลัก5.  ยืนยันการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง จนสิ้นสุดการดำเนินการ