ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

วิธีการอัพเกรดบัญชีเพย์สบาย จาก “บุคคล” เป็น “ธุรกิจ”

การอัพเกรดบัญชีเพย์สบายประเภทบุคคล เป็นประเภทธุรกิจ
1.  Login สู่ระบบที่หน้าเว็บไซต์ www.paysbuy.com กรอกอีเมล และรหัสผ่าน บัญชีประเภทบุคคล
2.  เลือกเมนู “ธุรกิจ”
3.  คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”
4.  คลิกปุ่ม “ สมัครสมาชิก” อีกครั้งในส่วนของสมัครสมาชิกเพย์สบายประเภทธุรกิจ
5.  กรอกข้อมูลและคลิกปุ่ม “ยืนยัน” หรือ “ต่อไป” จนสิ้นสุดการสมัคร (หากมีเครื่องหมาย * ต้องกรอกทุกช่องว่าง)
6.  เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครแล้ว ระบบจะแจ้งให้ท่านตรวจสอบอีเมล์ และให้ยืนยันตามลิ้งค์ที่ระบุในอีเมล์