ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

การตั้งอีเมล์หลัก อีเมล์รอง อีเมล์รับเงิน คืออะไร

1.อีเมล์หลัก ควรจะเป็นอีเมล์ที่มีอำนาจในด้านการเงิน เช่นฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน หรือ เจ้าของบัญชีเพย์สบาย ความสำคัญของอีเมล์หลัก
-  รับอีเมล์แจ้งการถอนเงินและยืนยันการถอนเงิน
-  แก้ไขข้อมูลบัญชีเพย์สบายได้
-  เพิ่มบัญชีธนาคาร
-  ตรวจสอบประวัติธุรกรรม สั่งถอนเงินได้

2.อีเมล์รอง ควรจะเป็นอีเมล์ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ามาดูประวัติธุรกรรมต่างๆ ความสำคัญของอีเมล์รอง
-  ตรวจสอบประวัติธุรกรรม สั่งถอนเงินได้ แต่ไม่สามารถยืนยันรายการถอนเงินได้

3.อีเมล์รับเงิน (จะเป็นอีเมล์หลักหรืออีเมล์รองก็ได้) ควรจะเป็นอีเมล์ของเจ้าหน้าที่บริหารการขายเพราะได้รับเมลแจ้งจากเพย์สบายเมื่อมีรายการชำระเงินเกิดขึ้น
ความสำคัญของอีเมล์รับเงิน
-  ใช้ในการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินกับเพย์สบาย (เป็นอีเมล์ที่เห็นช่องทางการชำระเงินที่ร้านค้าเลือกเปิดไว้)
-  เป็นอีเมล์ที่ได้รับแจ้งจากเพย์สบายเมื่อมีรายการชำระเงินเกิดขึ้น
-  ตรวจสอบประวัติธุรกรรม สั่งถอนเงินได้
-  แก้ไขโลโก้ร้านค้าในหน้าชำระเงินของเพย์สบาย