ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ (PAYSBUY Direct)

ร้านค้าออนไลน์ที่จะใช้บริการ รับชำระด้วยบัตรเครดิตโดยตรง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

วิธีสมัครรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยตรง (PAYSBUY Direct)
เงื่อนไขมีดังนี้
มี บัญชีเพย์สบายเรียบร้อยแล้ว หรือหากยังไม่มีบัญชีเพย์สบาย สามารถสมัครได้ที่นี่ คลิกที่นี่
มีเว็บไซต์ ขายสินค้าหรือเพื่อชำระค่าบริการ
มีการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินกับระบบของเพย์สบายเรียบร้อยแล้ว
ทำการจดทะเบียนร้านค้า ภพ. 1 หรือ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

เอกสารประกอบการ สมัคร ขอใช้บริการ "รับชำระด้วยบัตรเครดิตโดยตรง" มีอะไรบ้าง

สัญญาการขอใช้บริการ “รับชำระด้วยบัตรเครดิตโดยตรง” พร้อมเซ็นลายเซ็นทุกหน้า และกรอกข้อมูลในหน้าสุดท้ายครบถ้วน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท(ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นบริษัท หรือ
สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล ในกรณีที่เป็นคณะบุคคล หรือ
สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือจัดตั้ง และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ
สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ดูรายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th (จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - DBD)
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินจากการถอนเงินจากบัญชีเพย์สบาย
สำเนาใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค เช่น ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์บ้าน เป็นต้น (โดยมีชื่อ และ ที่อยู่ตรงกับที่ใช้สมัครบริการ)
สำเนา Statement บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
ตัวอย่างหลักฐานการส่งสินค้า เช่น EMS, ใบส่งมอบสินค้า (ถ้ามี)
สำเนาใบเสร็จค่าจด Domain Name หรือ หลักฐานความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ : ตรวจเช็คข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.jotdomain.com และ search หา ชื่อโดเมนเนม และตรวจสอบข้อมูลตรง Registrant โดยชื่อต้องตรงกับชื่อบริษัทหรือชื่อของผู้สมัคร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
สำเนาใบเสร็จค่าเช่า Hosting
สัญญาเช่า (กรณีเช่าพื้นที่)

**หมายเหตุ (เอกสารแนบเพิ่มเติมกรณีเข้าข่ายดำเนินธุรกิจพิเศษ)

**บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท จำหน่ายยา/อาหารเสริม/ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม จะต้องมีหนังสือรับรองจาก อ.ย และต้องมีใบเสร็จในการซื้อขายระหว่างคู่ค้า

**บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท จำหน่ายสินค้าสิขสิทธิ์ จะต้องมี ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ หรือ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายและต้องมีใบเสร็จในการซื้อขายระหว่างคู่ค้า

**บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท สปา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

**บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท โรงแรม จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

**บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท ทัวร์/ท่องเที่ยว จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

กรณีร้านค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเอกสารใบกำกับภาษีหรือใบกำกับภาษีพร้อมหนังสือหัก ณ ที่จ่าย สำหรับค่าธรรมเนียมที่ บริษัทเพย์สบาย เรียกเก็บ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท เพย์สบาย จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 36 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ใช้เวลากี่วันในการพิจารณาเปิดให้บริการ
15 วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน และไม่ติดวันหยุดทำการเพย์สบาย)

ร้านค้าจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถใช้บริการได้หรือยัง
เจ้าหน้าที่จะอีเมล์ไปยังอีเมล์หลักที่ร้านค้าสมัครเปิดบัญชีเพย์สบายเพื่อแจ้งให้ทราบว่าดำเนินการเปิดให้บริการและแจ้งเงื่อนไขการใช้งานให้ทราบ
ร้านค้าทำการเช็คอีเมล์เพื่อ อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ
หากร้านค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสำหรับเงื่อนไขการใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ directpays@paysbuy.com หรือโทร 02 160 5463 - 5

ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการ
หากมีลูกค้าใช้ บัญชีเพย์สบายชำระค่าสินค้า / บริการ ให้กับร้านค้า ร้านค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% (ไม่รวม VAT 7%ของค่าธรรมเนียม) หรือ 3.75 % (รวม VAT 7% ของค่าธรรมเนียม) ต่อ 1 รายการรับเงิน

การคำนวณกรณีลูกค้าชำระด้วยบัญชีเพย์สบายให้ร้านค้า สมมุติลูกค้าชำระค่าสินค้าให้คุณ 100 บาท

เมื่อคุณกด "รับเงิน" เข้าบัญชีเพย์สบาย เสียค่าธรรมเนียม 3.5 % = 3.50 บาท (100 x 3.5%)

VAT 7 % (ของ 3.5%) = 0.25 บาท (3.50 x 7%)

รวมค่าธรรมเนียมที่ถูกหักทั้งสิ้น = 3.75 บาท

เงินที่จะเข้าบัญชีเพย์สบายของคุณทั้งสิ้น = 96.25 บาท


หากมีลูกค้าใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า / บริการ ให้กับร้านค้า ร้านค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.75% (ไม่รวม VAT 7%ของค่าธรรมเนียม) หรือ 4% (รวม VAT 7% ของค่าธรรมเนียม) ต่อ 1 รายการรับเงิน

การคำนวณกรณีลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิตให้ร้านค้า สมมุติลูกค้าจ่ายด้วยบัตรเครดิต 100 บาท

เมื่อคุณกด "รับเงิน" เข้าบัญชีเพย์สบาย เสียค่าธรรมเนียม 3.74% = 3.74 บาท (100 x 3.74%)

VAT 7 % (ของค่าธรรมเนียม 3.74%) = 0.261 บาท (3.74 x 7%)

รวมค่าธรรมเนียมที่ถูกหักทั้งสิ้น = 4.00 บาท

เงินที่จะเข้าบัญชีเพย์สบายของคุณทั้งสิ้น = 96 บาท


ทำไมเมื่อได้รับเงินที่ลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิตแล้วจึงไม่สามารถ "สั่งถอน" ได้ทันที
สำหรับการใช้บริการ "รับชำระด้วยบัตรเครดิตโดยตรง" ร้านค้าจะถูก Hold เงินเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ (ตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่อีเมล์แจ้งให้ทราบตอนเปิดให้บริการ) เช่น ร้านค้าถูก Hold เงิน 3 วัน เมื่อลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิตให้ร้านค้าในวันที่ 1 ร้านค้าจึงจะสามารถสั่งถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารได้ ใน วันที่ 4

Hold เงินเพื่ออะไร
สำหรับรายการใช้บัตรเครดิตมายังร้านค้า เจ้าหน้าที่เพย์สบาย จะทำการส่ง ข้อมูล บัตรเครดิตที่ลูกค้า ดังกล่าว ไปยังธนาคาร เพื่อ ทำการ ตรวจสอบการใช้บัตร หากบัตรที่ส่งตรวจมีปัญหา เจ้าหน้าที่ ของเพย์สบาย จะติดต่อร้านค้าเพื่อแจ้งให้ทราบและระงับการส่งสินค้า เพื่อทำการตรวจสอบผู้สั่งซื้อสินค้า เป็นการป้องกันความเสียหายให้กับร้านค้า

หลักการพิจารณากำหนด ระยะเวลาการ Hold เงินขึ้นอยู่กับอะไร และมีช่วงเวลาเท่าใดบ้าง
ระยะเวลาการ Hold เงินของแต่ละร้านค้าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับร้านค้า สินค้าที่จำหน่าย ความเสี่ยงของสินค้า เอกสาร และวิธี การจัดส่งสินค้าให้ ผู้ซื้อ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารที่แนบมา เป็นต้น การกำหนด ระยะเวลาการ Hold เงิน มี ตั้งแต่ 3 - 15 วัน และสามารถลดวัน Hold ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะ พิจารณา จากประวัติธุรกรรม การรับชำระเงิน ของร้านค้า ตั้งแต่ 1 - 3 เดือน

ร้านประเภท รับจองที่พัก ตั๋ว ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ควรมีการเก็บหลักฐานอะไรบ้าง ควรมีการเก็บหลักฐานอย่างน้อย 3 เดือนดังนี้
ใบแสดงรายการ สั่งจองห้อง จากลูกค้าซึ่งระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ รายการสินค้า หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ หลักฐานการ การชำระเงิน เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการให้บริการ เช่น ใบลงทะเบียนเข้าพัก – ออกจากโรงแรม / ใบแสดงค่าบริการ (Folio) ในหน้าเว็บร้านค้าควรระบุเงื่อนไข "ให้ผู้ถือบัตรยอมรับข้อตกลงในการยินยอมให้บุคคลอื่นเซ็นต์รับสินค้า หรือ บริการได้โดยถือเสมือนหนึ่งผู้ถือบัตรทำรายการเอง" ก่อนการชำระเงิน

ถ้าลูกค้าแจ้ง ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า / บริการ ควรเก็บหลักฐานอะไรบ้าง
ร้านค้าทำ หนังสือหรือจดหมายแจ้งว่า ลูกค้ามีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า / บริการจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ใบแสดงรายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าซึ่งระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ รายการสินค้า หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ แนบหลักฐานที่แสดงสถานะการสั่งซื้อสินค้า หรือการยกเลิกการสั่งซื้อ

ถ้าลูกค้าแจ้งส่งคืนสินค้าคืนร้านค้า และต้องการให้ร้านค้าคืนเงิน ควรเก็บหลักฐานดังนี้
สำเนาภาพเว็บไซต์ หรือหนังสือสัญญาที่ระบุข้อความเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า หรือการไม่รับคืนสินค้าของร้านค้าซึ่งลูกค้าสามารถเห็นและรับทราบได้อย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ร้านค้าทำหนังสือรับรองว่าได้แจ้งเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าทราบแล้ว และร้านค้าไม่เคยตกลงกับลูกค้าเรื่องการรับคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินให้ลูกค้า ร้านค้าตรวจเช็คว่าได้รับสินค้าที่ส่งคืนหรือไม่ (ร้านค้าไม่ควรรับสินค้าที่ส่งคืนหากร้านไม่มีนโยบายไม่รับคืน)

หากร้านค้าตกลงคืนเงินให้ลูกค้า ควรเก็บหลักฐานดังนี้
หนังสือร้านค้าที่แจ้งให้เพย์สบายคืนเงินลูกค้า หลักฐานที่แสดงว่าเพย์สบายทำรายการหักเงินจากบัญชีร้านค้าเพื่อคืนเงินให้ผู้ถือบัตร ใบแสดงรายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าซึ่งระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ รายการสินค้า หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ

หากต้องการใช้บริการในส่วน AMEX
คลิกที่นี เพื่อศึกษาขั้นตอนการขอใช้บริการรับชำระด้วยบัตร AMEX