ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ (PAYSBUY Direct)

เพย์สบายรองรับบัตรเครดิตอะไรบ้าง

-  บัตรเครดิต VISA ของทุกธนาคาร

-  บัตรเครดิต MasterCard ของทุกธนาคาร

-  บัตรเครดิต JCB ของทุกธนาคาร

-  บัตรเครดิต AMEX ของทุกธนาคาร

-  บัตรเครดิต UnionPay ที่ออกโดยธนาคารในประเทศจีน