ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ (PAYSBUY Direct)

เพิ่มความปลอดภัยให้บัตรเครดิตด้วย Verified by VISA (VbV) และ MasterCard SecureCode (MCSC)

Verified by VISA และ MasterCard SecureCode เป็นระบบเพิ่มความปลอดภัย สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงท่านคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ หรือป้องกันการลักลอบใช้บัตรเครดิตของท่าน โดยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการกำหนดรหัสผ่าน(Password) และข้อความส่วนบุคคล (Personal Message) ในขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์

สำหรับผู้ถือบัตรท่านที่ยังไม่เคยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์มาก่อน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของ Verified by Visa (VbV) หรือ MasterCard SecureCode (MCSC) ได้ดังนี้

ผู้ถือบัตรเครดิต VISA ท่านสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดการใช้บริการ Verified by VISA (VbV) ได้ที่

- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่

ผู้ถือบัตรเครดิต MasterCard ท่านสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดการใช้บริการ MasterCard SecureCode (MCSC) ได้ที่

- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
- ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่