ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ (PAYSBUY Direct)

การ Hold เงินที่รับชำระด้วยบัตรเครดิต

เพย์สบายจะทำการ hold เงินที่รับชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งเป็นนโยบายของทางเพย์สบาย ดังนี้
- ธุรกิจทั่วไป เช่น ร้านค้าสมาชิกที่ขายสินค้าประเภท เสื้อผ้า แฟชั่น เพย์สบายจะ hold เงินไว้ 5 วัน
- ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือเครื่องประดับที่มีมูลค่า เพย์สบายจะ hold เงินไว้ 7 – 15 วัน