ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ (PAYSBUY Direct)

ตัวอย่างการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะแสดงหน้าให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิต และจะตัดเงินจากบัตรเครดิตเพื่อไปเข้ายังบัญชีเพย์สบายของทางร้านค้าทันที


เมื่อยืนยันการทำรายการสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งผลการชำระเงิน ดังตัวอย่าง

หากคลิกที่ “สิ้นสุดการทำรายการ” หน้าเว็บไซด์จะลิงค์ไปยังหน้าของร้านค้าตามที่ร้านค้าได้ตั้งเอาไว้