ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์รับชำระ/ATM

ตัวอย่างการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อกดที่ปุ่ม PAYSBUY เข้ามายังหน้าชำระเงิน ซึ่งลูกค้าจะทำการเลือกช่องทางการชำระเงินเป็น“เงินสด” กรอกรายละเอียดชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ และคลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
ขั้นตอนที่ 2

ระบบจะทำการสร้างสลิป พร้อม Barcode ใบแจ้งค่าสินค้า/บริการ ซึ่งสามารถพิมพ์เอกสาร หรือ SMS นำไปชำระได้ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรี


ตัวอย่าง SMS การชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


รายละเอียดหน้าจอการชำระเงินด้วยตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ

1. เสียบบัตร ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมใส่รหัส 4 หลัก

2. เลือกเมนูชำระบิล/ชำระด้วยบาร์โค้ด

3. เลือกเมนูสินค้าบริการอื่นๆ

เลือกเมนูอินเทอร์เน็ต/เคเบิ้ลทีวี

4. เลือกเมนูเพย์สบาย

5. เลือกประเภทของบัญชีที่ต้องการหักเงิน

6. กรอกรหัส PAYCODE 12 หลักที่ได้จากระบบเพย์สบาย และกดเมนู Correct

7. ระบบทำการประมวลผลการชำระเงิน

8. กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และกดเมนูถูกต้อง

9. ระบบทำการประมวลผลการชำระเงิน

10. กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง เรื่องจำนวนเงินและค่าธรรมเนียม

11. สิ้นสุดการทำรายการ รายการทำสำเร็จ