ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัญชีธนาคารออนไลน์

ตัวอย่างการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ช่องทางการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อกรอกข้อมูลหน้าเว็บเพย์สบายเรียบร้อยแล้วจะลิงค์ไปหน้าของธนาคารเพื่อให้ทำรายการที่หน้าเว็บไซด์ของทางธนาคาร


เข้าสู่หน้าบริการธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าสู่ระบบด้วย Login Name และ Password ของธนาคารไทยพาณิชย์ เลือก “SUBMIT”

ปรากฎหน้ายืนยันการชำระเงิน เลือก “SUBMIT”

เมื่อยืนยันการทำรายการสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งผลการชำระเงิน ดังตัวอย่าง

หากคลิกที่ “สิ้นสุดการทำรายการ” หน้าเว็บไซด์จะลิงค์ไปยังหน้าของร้านค้าตามที่ร้านค้าได้ตั้งเอาไว้