ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัญชีธนาคารออนไลน์

ตัวอย่างการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

1. เลือกชำระเงินด้วยช่องทาง KTB (ต้องสมัครใช้บริการ Internet Banking ที่ธนาคารก่อน) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เลือก “ยอมรับและดำเนินการต่อ”

2. ปรากฎหน้าสรุปภาพรวมให้ทราบ เลือก “ดำเนินการต่อ” หรือ “แก้ไขข้อมูล” กรณีต้องการแก้ไขรายละเอียด

3. เข้าสู่หน้าบริการธนาคารกรุงไทย แสดงข้อมูล รหัส PSB ID ของร้านค้า และจำนวนเงินที่ต้องการชำระ เข้าสู่ระบบด้วย User Name และ Password ของธนาคารกรุงไทย เลือก “เข้าสู่ระบบ”

4. เลือก ประเภทผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการ เลือก บุคคลธรรมดา (สมาชิกKTB Online) หรือ นิติบุคคล (สมาชิก New Corporate Banking)

5. ระบบแสดงข้อมูลการชำระเงิน รายการชำระเงิน โปรดเลือกบัญชีที่ต้องการหักเงิน ส่วนการระบุ Email Address และ Mobile No. (ไม่บังคับ) ทำรายการต่อ เลือก “ชำระเงิน”

6. ปรากฎหน้ายืนยันการชำระเงิน ระบบจะส่ง OTP ทาง SMS ทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกไว้ในการสมัคร Internet Banking กับทางธนาคาร ใส่รหัส OTP และเลือก “ยืนยัน”

7. ปรากฎหน้าหน้าสิ้นสุดการทำรายการชำระเงินเลือก “เสร็จสิ้น”

8. ปรากฎหน้าสิ้นสุดการทำรายการ แจ้งการทำรายการสำเร็จ เลือก “สิ้นสุดการทำรายการ”