ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัญชีธนาคารออนไลน์

ตัวอย่างการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ

1. เลือกชำระเงินด้วยช่องทางธนาคารกรุงศรีฯ (ต้องสมัครใช้บริการ Internet Banking ที่ธนาคารก่อน) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เลือก “ยอมรับและดำเนินการต่อ”

2. ปรากฎหน้าสรุปภาพรวมให้ทราบ เลือก “ดำเนินการต่อ” หรือ “แก้ไขข้อมูล” กรณีต้องการแก้ไขรายละเอียด

3. เข้าสู่หน้าบริการธนาคารกรุงศรีฯ เข้าสู่ระบบด้วย User Name และ Password ของธนาคารกรุงศรีฯ เลือก “Login”

4. เลือกบัญชีธนาคาร และกรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP และเลือก “Submit”

5. ปรากฎหน้ายืนยันการชำระเงิน ระบบจะส่ง OTP ทาง SMS กรุณาใส่รหัส OTP และเลือก “Confirm”

6. ปรากฎหน้าหน้าสิ้นสุดการทำรายการชำระเงินคลิก "Return to <PAYSBUY E-PAY>”

7. ปรากฎหน้าสิ้นสุดการทำรายการ แจ้งการทำรายการสำเร็จ เลือก “สิ้นสุดการทำรายการ”