ช่วยเหลือ

การเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินเข้าบัญชีเพย์สบาย และระยะเวลาที่ยอดเงินแสดง

ค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้าบัญชีเพย์สบายผ่านทั้ง 2 ช่องทาง

1. เติมเงินด้วยบัญชีธนาคาร 3 แห่ง ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารโดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

2. เติมเงินด้วยเงินสด
คุณสามารถเติมเงินผ่านเคาเตอร์เงินสด ณ จุดชำระ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่นำ Slip หรือ SMS ไปแสดงที่เคาน์เตอร์

วิธีเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์