ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์ส

ตัวอย่างการชำระเงินผ่านบัตรสมาร์ทเพิร์ส Smart Purse

ช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรสมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse) เมื่อกรอกข้อมูลหน้าเว็บเพย์สบายเรียบร้อยแล้วจะลิงค์ไปหน้าของสมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse) เพื่อให้ทำรายการชำระเงิน
เมื่อยืนยันการทำรายการสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งผลการชำระเงิน ดังตัวอย่าง