ช่วยเหลือ

การเติมเงิน

ค่าธรรมเนียมการเติมเงินของช่องทางต่างๆ

1. เติมเงินด้วยบัญชีธนาคาร 3 แห่ง ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารโดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

2. เติมเงินด้วยเงินสด
คุณสามารถเติมเงินผ่านเคาเตอร์เงินสด ณ จุดชำระ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่นำ Slip หรือ SMS ไปแสดงที่เคาน์เตอร์

วิธีเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์

ค่าธรรมเนียมการรับ-ส่งเงินระหว่างบัญชีเพย์สบาย


ค่าธรรมเนียมการถอนเงินออกจากบัญชีเพย์สบาย