ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยเพย์พาล

การตั้งค่าเพื่อให้เพย์สบายสามารถเรียกค่า API ของท่านได้

การตั้งค่าเพื่อให้เพย์สบายสามารถเรียกค่า API ของท่านได้ และทำการเชื่อมต่อระบบอย่างสมบูรณ์

1. เข้าสู่ระบบบัญชีเพย์พาล

2. คลิก “โปรไฟล์”

3. คลิก “การเข้าใช้ API”

4. คลิก “ให้สิทธิ์ API”

* ในกรณีที่บัญชีของท่านได้ตั้งค่าให้ตัวแทนสามารถเรียกค่า API ไว้แล้ว ให้คลิกที่ “เรียกดูหรือเปลี่ยนการให้สิทธิ API”
5. กรอกชื่อบัญชี API ของเพย์สบาย: paypal_api1.paysbuy.com ลงในช่อง “ป้อนชื่อผู้ใช้ในบัญชี API”

6. เลือกระดับการให้สิทธิ API ที่ท่านต้องการให้ตัวแทนใช้งาน หากต้องการกำหนดระดับการอนุญาตที่นอกเหนือจากนี้ ให้ท่านคลิกที่ “ตั้งค่าการอนุญาตให้ดำเนินการกับ API ที่กำหนดเอง”

7. คลิก “ส่ง”

8. ตรวจสอบข้อมูลการให้สิทธิ API แก่ตัวแทน แล้วคลิกที่ “ให้การอนุญาต” เพื่อยืนยัน


เพิ่มการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินผ่านระบบเพย์พาลได้อย่างไร