ช่วยเหลือ

การเติมเงิน

เติมเงินแล้วเงินไม่ปรากฏในบัญชีเพย์สบาย ควรทำอย่างไร

อีเมล์พร้อมแนบหลักฐานการทำรายการมาที่ support@paysbuy.com โดยระบุรายละเอียดการทำรายการดังนี้
- วันที่ทำรายการ
- หลักฐานการทำรายการของแต่ละช่องทางที่ทำรายการ โดยแฟกซ์ มาที่ 02 612 9350 หรือ scan และแนบเป็นไฟล์มาที่ support@paysbuy.com

+ ทำรายการผ่านเครื่อง ATM          หลักฐานที่ต้องแนบ สลิปการทำรายการ
+ ทำรายการผ่านทางโทรศัพท์          หลักฐานที่ต้องแนบ ปรับสมุดบัญชีธนาคารและแฟกซ์ เฉพาะหน้าที่เกิดรายการ
+ ทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง     หลักฐานที่ต้องแนบ หน้ารายงานการทำรายการ
     - ระบุจำนวนเงินที่ทำรายการ
     - ช่องทางการทำรายการ
     - เลขบัญชีธนาคารที่คุณทำรายการ
     - ระบุ PSB ID ของบัญชีเพย์สบายของคุณ
     - เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ