ช่วยเหลือ

การส่งเงิน

การส่งเงินทำอย่างไร

ขั้นตอนการ “ส่งเงิน” จากบัญชีเพย์สบายของท่านไปยังบัญชีเพย์สบายอื่น
     · Log in เข้าบัญชีเพย์สบายของคุณ
     · ไปยังเมนู “ส่งเงิน”
     · ระบุอีเมล์ของผู้รับเงิน
     · กรอกจำนวนเงินที่ต้องการส่ง
     · เลือกสกุลเงินที่ต้องการ
     · ระบุประเภทของการส่งเงินดังต่อไปนี้
     · ชำระเงินทั่วไป : สำหรับชำระเป็นเงินสดทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อ สินค้าหรือบริการ เช่นการโอนเงิน หรือการชำระหนี้
     · ชำระค่าสินค้าหรือบริการ : สำหรับการชำระค่าสินค้าหรือบริการในตลาดประมูลสินค้าออนไลน์ โดยท่านสามารถ
       ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ท่านชนะการประมูลอาทิเช่น URL ของสินค้ารวมทั้งข้อความถึงผู้ขายเป็นต้น
     · อื่นๆ : สำหรับการส่งเงินโดยวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ