ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยระบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

ระบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

เพย์สบายเปิดให้บริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 4 ธนาคารชั้นนำ

รูปแบบของระบบ
     -  ร้านค้ารับเงินเต็มจำนวน
     -  ร้านค้าสามารถกำหนดโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 0%* ได้
     -  ร้านค้าสามารถกำหนดช่วงเวลาของโปรโมชั่นได้
     -  ร้านค้าสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะให้ผ่อนชำระได้
     -  ร้านค้าสามารถกำหนดแต่ละธนาคารได้
* ร้านค้าเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ย