ช่วยเหลือ

การส่งเงิน

จะทราบได้อย่างไรว่ามีบุคคลส่งเงินผ่านบริการเพย์สบายมาให้

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ว่ามีผู้ส่งเงินมาให้คุณ และสามารถตรวจสอบรายการได้ที่หน้าประวัติธุรกรรม โดยการ Login เข้าบัญชีเพย์สบาย