บริการเติมเครดิตที่อยู่ในกลุ่มดิจิตอลคอนเทนต์

บริการเติมเงิน Digital Content Top Up บริการเติมเงิน iTunes Gift, Card GooglePlay หรือ Skype

  • เข้าสู่เมนู Digital Content Top Up

  • เลือกหมวดบริการที่ต้องการจะเติมเงิน

  • กรอกเบอร์โทรศัพท์และราคาที่ต้องการจะเติมเงิน

  • เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการจะหักเงิน (Source of Fund)

  • ยืนยันข้อมูล ใส่รหัส mPIN

  • ทำรายการเสร็จสมบูรณ์