บริการจ่ายบิลดีแทค

ขั้นตอนการจ่ายบิล Dtac

  • เข้าสู่เมนู Dtac Postpaid Bill

  • เลือกสแกนบิล QR หรือ Bar Code

  • Payment Details

  • เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการจะหักเงิน (Source of Fund)

  • ยืนยันข้อมูล ใส่รหัส mPIN

  • ทำรายการเสร็จสมบูรณ์