ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น

  • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Mobile Credit Card จาก app store หรือ google play store

  • อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกดยอมรับ

  • กรอกเบอร์มือถือและกด Request OTP

  • กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยัน

  • กำหนดและยืนยัน PIN

  • ลงทะเบียนแอพสำเร็จและกด Add bank card

  • กรอกข้อมูลบัตรเครดิต

  • ส่งข้อความบัตรไปยังธนาคารผู้ออกบัตร

  • ยืนยันข้อมูลบัตรลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนสำเร็จ