ขั้นตอนการซื้อตั๋วหนัง SF และจ่ายด้วย Mobile Credit Card

ขั้นตอนการซื้อตั๋วหนัง SF และจ่ายด้วย Mobile Credit Card

 • เลือก SF Showtimeแอพพลิเคชั่น

 • เลือกโรงภาพยนตร์

 • เลือกภาพยนตร์ และจำนวนตั๋วหนัง

 • เลือกจ่ายด้วย Mobile Credit Card

 • เลือกที่นั่งที่ต้องการ

 • ใส่เบอร์ที่ลงทะเบียน Mobile Credit Card แอพไว้ พร้อม e-mail แล้วกดยืนยัน

จะมีการส่งรายการซื้อตั๋วมาที่แอพ Mobile Credit Card ตามเบอร์ที่กรอกในแอพ SF Showtime

 • เข้าไปที่แอพ Mobile Credit Card

 • เลือก Activity จะเห็นรายการซื้อตั๋ว SF รอการยืนยัน

 • เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการจะหักเงิน

 • ยืนยันข้อมูล ใส่ mPIN แล้วเลื่อนการ์ด เพื่อยืนยันการชำระเงิน

 • จะได้รับ SMS ตั๋ว แบบ QR Ticket

 • ดาวน์โหลด ตั๋ว QR Ticket ใช้ผ่านเข้าโรงภาพยนตร์ได้ทันที