บริการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ

บริการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ไม่ว่าจะจ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ก็สามารถจ่ายได้ง่ายๆ ขั้นตอนการจ่ายบิล:

  • เข้าสู่เมนู Utility Bill

  • เลือกสแกนบิล QR หรือ Bar Code

  • Payment Details

  • เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการจะหักเงิน (Source of Fund)

  • ยืนยันข้อมูล ใส่รหัส mPIN เลื่อนการ์ดเพื่อยืนยันการจ่ายเงิน

  • ทำรายการเสร็จสมบูรณ์