Untitled Document

ฝากข่าวโปรโมชั่น

การประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับร้านค้าสมาชิกเพย์สบาย ทาง PAYSBUY ยินดีที่จะโปรโมทชั่นร้านค้าให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
     - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การผ่านช่องทางต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
       1. Facebook PAYSBUY : ขนาดรูป 1000 x 1000 pixels
       2. Email Marketing (ส่งทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกๆเดือน) : ขนาดรูป 325 x 150 pixels หรือ ขนาด 660 x 150 pixels
       *รบกวนให้ทางร้านค้าออกแบบ และส่งไฟล์ AW (.jpg / .psd) พร้อม Link URL ล่วงหน้า 5 วัน
       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-160-5463 email : marketing@paysbuy.com