Untitled Document

ระบบรับชำระเงินออนไลน์

“เพย์สบาย” ผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินออนไลน์ หลากหลายช่องทางการรับชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต เงินสด บัญชีธนาคารออนไลน์ สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าได้ทุกกลุ่ม ขณะนี้มีผู้ใช้บริการเพย์สบายกว่า 600,000 บัญชี และเป็นร้านค้าออนไลน์กว่า 7,000 ร้านค้า

หลากหลายช่องทางการรับชำระเงิน


-  หน้าชำระเงินของเพย์สบายสามารถรองรับ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
-  รองรับการชำระเงินได้ 10 สกุลเงิน
-  มีระบบแจ้งเตือนการชำระเงินผ่าน e-mail และสามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์
-  มีทีมงานพิเศษเพื่อตรวจสอบการชำระเงินตลอด 7 วัน

รูปแบบขั้นตอนการชำระเงิน

1. ลูกค้าทำการชำระเงินให้กับร้านค้าออนไลน์โดยตรง หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินมาให้ ร้านค้าสามารถทำการโอนเงินจากบัญชีเพย์สบายเข้าบัญชีธนาคารได้ทันที
2. ลูกค้าทำการสมัครสมาชิกกระเป๋าเงินเพย์สบาย (e-Wallet) ลูกค้าจะทำการเติมเงิน และส่งให้กับร้านค้าออนไลน์ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา