สวัสดีค่ะ

หากคุณสนใจสมัครใช้บริการของเพย์สบาย เราขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ บริการต่างๆของเพย์สบายกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนไปเป็นระบบของโอมิเซะ เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการ ดังนี้

ธุรกิจและร้านค้า
ร้านค้าที่กำลังมองระบบรับชำระเงินออนไลน์ คุณสามารถสมัครใช้บริการระบบชำระเงินของโอมิเซะได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม บริการระบบรับชำระเงินจากโอมิเซะ

บุคคล
หากคุณต้องการสมัคร PAYSBUY wallet เพื่อใช้จ่ายออนไลน์หรือเติมเงินบริการต่างๆ เราเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เรากำลังดำเนินการปิดบริการดังกล่าว เป็นผลให้ไม่สามารถสมัครใช้บริการได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ดี หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับบริการใหม่ เราจะแจ้งให้ทราบทันที

ขอบคุณค่ะ
บริษัท เพย์สบาย จำกัด

Hello there!

We are delighted that you are interested in registering for PAYSBUY services. We'd like to let you know that Paysbuy services are undergoing transformation into Omise. Please read on if you are:

Business and Merchant
A Merchant looking for an online payment service provider who can help you accept online payment. We suggest you to register at Omise.

Read More: Omise Payment Features

Individual / Personal
An individual looking for PAYSBUY wallet to pay for you online shopping and topping up. We are sorry to inform you that PAYSBUY Wallet are closing down and will no longer be available after August 31, 2017 onward. You would not be able to register PAYSBUY wallet. Please stay tuned for updates from Omise.

Thank you
PAYSBUY Co., Ltd.