บริการ

ขั้นตอนการเรียกชำระเงิน

การเรียกชำระเงินจากบุคคลอื่น เพียงมีอีเมล์ของลูกค้า หรือบุคคลที่ต้องการเรียกชำระเงิน ก็สามารถเรียกชำระเงินได้ โดยผู้ถูกเรียกชำระเงิน จะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนให้ชำระเงิน และสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชม.

- Log in เข้าเพย์สบาย เลือกเมนูหลัก “ธุรกรรมการเงิน” และเลือกเมนูย่อย “เรียกชำระเงิน”


- เลือกเรียกชำระเงินจาก “บุคคล” หรือ “กลุ่มบุคคล”

กรณีเรียกชำระเงินจาก “บุคคล”
- ระบุชื่อ
- ระบุอีเมล์
- ระบุหมายเลขโทรศัพท์
- ระบุจำนวนเงิน
- เลือก Other Currency (กรณีที่ต้องการส่งเงินเป็นสกุลเงินอื่น)
- เลือกวิธีชำระเงิน
- เลือกประเภทธุรกรรม
- ระบุชื่อเรียกชำระเงินโดย
- ระบุเรื่อง
- ระบุหมายเหตุ
- เลือกแสดงที่อยูของคุณ (กรณีที่ต้องการแสดงให้ผู้รับเงินทราบที่อยู่ของผู้เรียกชำระเงิน)

- คลิกต่อไป และทำตามขั้นตอน


กรณีเรียกชำระเงินจาก “กลุ่มบุคคล”
- ระบุจำนวน (คน) ที่ต้องการเรียกชำระเงิน แล้วคลิก “ตกลง"
- ระบุชื่อ อีเมล์ และจำนวนเงิน
- เลือกวิธีชำระเงิน
- ระบุชื่อเรียกชำระเงินโดย
- ระบุเรื่อง
- ระบุหมายเหตุ
- เลือกแสดงที่อยูของคุณ (กรณีที่ต้องการแสดงให้ผู้รับเงินทราบที่อยู่ของผู้เรียกชำระเงิน)

- คลิกต่อไป และทำตามขั้นตอน