บริการ

ผู้ถูกเรียกชำระเงินจะดำเนินการอย่างไร

ผู้ถูกเรียกชำระเงินจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนว่ามีผู้เรียกชำระเงินมา โดยในเนื้อหาอีเมล์จะมี Link คลิก "ชำระเงิน" หรือ "ปฏิเสธการชำระเงิน"

- กรณีที่ผู้เรียกชำระเงิน เปิดช่องทางรับชำระเงินกับ PAYSBUY เฉพาะ PAYSBUY และผู้ถูกเรียกชำระเงินเป็นสมาชิก PAYSBUY
  อยู่แล้ว สามารถ คลิกชำระเงินได้เลย

- กรณีที่ผู้เรียกชำระเงิน เปิดช่องทางรับชำระเงินกับ PAYSBUY เฉพาะ PAYSBUY และผู้ถูกเรียกชำระเงินไม่ได้เป็นสมาชิก
  PAYSBUY จะต้องสมัครสมาชิก PAYSBUY ก่อน

- กรณีที่ผู้เรียกชำระเงิน เปิดช่องทางรับชำระเงินกับ PAYSBUY หลายช่องทาง ผู้ถูกเรียกชำระเงินสามารถ คลิกชำระเงินได้เลย
  โดยเลือกชำระเงินตามช่องทางที่สะดวกได้ ประกอบด้วย บัตรเครดิต อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง เคาน์เตอร์รับชำระเงิน
  โดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิก PAYSBUY