บริการ

ขั้นตอนการส่งเงิน

การส่งเงินจากบัญชีเพย์สบายของท่านไปยังบัญชีเพย์สบายอื่นๆ

- Log in เข้าเพย์สบาย เลือกเมนูหลัก “ธุรกรรมการเงิน” และเลือกเมนูย่อย “ส่งเงิน”


- ระบุอีเมล์ของผู้รับ
- ระบุจำนวนเงินที่ต้องการส่ง
- เลือกสกุลอื่น (กรณีที่ต้องการส่งเงินเป็นสกุลเงินอื่น)
- เลือกประเภทของการส่งเงิน
- ระบุเรื่อง (ไม่บังคับ)
- ระบุหมายเหตุ (ไม่บังคับ)
- เลือกแสดงที่อยูของคุณ (กรณีที่ต้องการแสดงให้ผู้รับเงินทราบที่อยู่ของผู้ส่ง)
- คลิกต่อไป และทำตามขั้นตอน