1. ทำการเพิ่มบัตรเครดิต
 2. การกรอกรายละเอียดบัตร
 3. ขั้นตอนการยืนยันบัตรเครดิต
 4. วิธีการหาเลขสุ่ม 3 หลัก (บัตรเครดิตในประเทศและต่างประเทศ)
 5. วิธีการกรอกยืนยันเลขสุ่ม 3 หลัก
 6. วิธีการเติมเงินจากบัตรเครดิตเข้าสู่บัญชีเพย์สบาย
     
 
 
 • Login เข้าบัญชีเพย์สบายของคุณ
 • จะเข้าสู่หน้า "ภาพรวมบัญชี"
 • ในส่วนบัตรเครดิตคลิก "เพิ่ม" จะเข้าสู่หน้ากรอกรายละเอียดบัตรเครดิตที่ต้องการผูก
 
     
 
 • จะเข้าสู่หน้าสำหรับ "เพิ่มบัตรเครดิต เพื่อใช้เติมเงิน" อ่านรายละเอียด และคลิก "ต่อไป" เพื่อทำการกรอก รายละเอียดบัตร
 
 
 • กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตที่ต้องการผูกลงในแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสำหรับบัตรเครดิตต่างประเทศ ในช่อง "รหัสไปรษณีย์" ใส่เลขอะไรก็ได้ 5 ตัว
 • กดปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
     
 • เข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียดที่กรอกเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
 • หากตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 
 
 • จะเข้าสู่หน้า "อนุญาต" ให้ระบบเพย์สบายทำการตัดเงินเลขสุ่ม 3 หลัก
 • อ่านรายละเอียดของ "จำนวนเงินสุ่ม 3 หลัก"
 • คลิกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่ออนุญาตการตัดเงิน และกดปุ่ม "ต่อไป"
     
 
   
  บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
   
 • โทรไปที่ Call Center ของธนาคารผู้ออกบัตร (กรุณาดูเบอร์โทรที่หลังบัตร)
 • สอบถามเจ้าหน้าที่ว่า รายการที่หักโดย PaySbuy.com คือจำนวนเงินกี่บาท
 • เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ
 • เมื่อทราบจำนวนเงินสุ่มแล้ว สามารถนำมายืนยันที่ link ยืนยันบัตรเครดิต
     
  บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ
   
 • โทรไปยัง Call Center ของธนาคารผู้ออกบัตร
 • สอบถามจำตัวเลขหลังคำอธิบายรายการ" WWW.PAYSBUY. Ver.No.-x.xx "     ซึ่งจะเป็นเลข 3 หลัก
     
 
 
 • เมื่อได้จำนวนเงิน "เงินสุ่ม 3 หลัก" แล้ว ให้ทำการ login เข้าบัญชีเพย์สบาย
 • จะปรากฏ link "ยืนยันบัตรเครดิต"
 • คลิก link ดังกล่าว
     
 
     
 
 • จะปรากฏหมายเลขบัตรที่คุณทำการผูกบัตร โดยระบบจะแสดงเฉพาะเลขบัตร 4 ตัวหลัง
 • กรอกจำนวนเงิน "สุ่ม 3 หลัก"
 • กดปุ่ม "ส่งคำสั่ง"
     
 
     
 
 • ระบบจะแสดงข้อมูลเพื่อให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
 • กดปุ่ม "ยืนยัน"
     
 
     
 
 • ระบบแจ้งว่าได้ทำการยืนยันบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเติมเงินจากบัตรเครดิตดังกล่าวเข้าสู่บัญชีเพย์สบาย
  เพื่อชำระค่าสินค้า / บริการ หรือส่งให้บุคคลอื่น
 • การเติมเงินจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีเพย์สบาย "ไม่มีค่าธรรมเนียม" การใช้บัตรแต่อย่างใด
     
 
     
 
 • ระบบจะโชว์รายการบัตรเครดิตที่คุณทำการเพิ่ม และคุณสามารถทำการ "เพิ่ม" บัตรเครดิตอื่น ๆ หรือทำการ "ลบ" รายการตามต้องการ
 • หากต้องการเติมเงินเข้าบัญชีเพย์สบายให้ทำการคลิกที่เมนู "เติมเงิน"
     
 
 
 • Login เข้าบัญชีเพย์สบายของคุณ
 • ทำตามข้อ 1 คลิกเมนู "เติมเงิน"
 • ทำตามข้อ 2 คลิกลูกศรเพื่อเลือกหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการ
 • ทำตามข้อ 3 กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม
 • ทำตามข้อ 4 คลิกปุ่ม "ต่อไป" และทำตามขั้นตอนที่หน้าจอแนะนำ